PLA Versterken kwaliteitscultuur 4 en 5 oktober 2017
Nieuwsbericht
ma 03-07-2017 |
 
 
Kwaliteitscultuur 
 
Dat alleen een kwaliteitszorgsysteem niet voldoende is om onderwijskwaliteit te realiseren begint steeds meer gemeengoed te worden. Naast een kwaliteitszorgsysteem is ook een cultuur nodig in scholen en onderwijsteams gericht op kwaliteit. Onder kwaliteitscultuur verstaan we de vanzelfsprekende, gezamenlijke en voornamelijk impliciete wijze waarop een team samenwerkt om kwaliteit van onderwijs te realiseren. Deze is vaak minder zichtbaar, maar bepaalt wel voor een groot deel de kwaliteit. Het openstaan voor feedback, met name ook van stakeholders zoals studenten, alumni en bedrijven maakt een belangrijk onderdeel uit van een kwaliteitscultuur.

Deze discussie is niet alleen gaande in Nederland, maar speelt ook in andere Europese lidstaten. EQAVET is een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in het mbo en draagt bij aan de samenwerking tussen landen op kwaliteitsborging. Nederland is hierbij ook vertegenwoordigd via het nationaal coördinatiepunt EQAVET. Om te leren van inzichten van andere landen en onze inzichten te delen organiseert het Nederlandse NCP EQAVET een PLA over het versterken van kwaliteitscultuur. We willen daarbij speciaal inzoomen op de betrokkenheid van studenten en alumni bij onderwijskwaliteit.
 
 
Wat is er nodig voor het versterken van de kwaliteitscultuur in scholen en onderwijsteams? 
 
Centrale vraag is: wat is er nodig om de kwaliteitscultuur in scholen en onderwijsteams te versterken? We willen daarbij redeneren vanuit verschillende perspectieven: de student, de docent en management c.q. staf. Rondom deze drie perspectieven willen we gesprekken organiseren. Onderliggende vragen zijn:
  • Wat verstaan we onder een kwaliteitscultuur?
  • Wat merk je als er sprake is van een kwaliteitscultuur?
  • Wat zijn zichtbare resultaten?
  • Wat is de rol van feedback van studenten en alumni bij het versterken van een kwaliteitscultuur?
  • Hoe kan een kwaliteitscultuur versterkt worden?
  • Welke interventies werken?
  • Welke voorwaarden zijn nodig voor een kwaliteitscultuur?

 

Aan de PLA nemen twintig deelnemers uit het buitenland deel, zij gaan in gesprek met deelnemers uit Nederland die bezig zijn met het onderwerp kwaliteitscultuur. De uitkomsten van deze Peer Learning Activity worden t.z.t. via deze website gedeeld.
 

Beeld: freepik.com

 
 
Events Calender
maart 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.