Update Pilots
NLQAVET – de pilots
 
Afgelopen zomer zijn de vijf instellingen die deelnemen aan de pilots (test & taste) geselecteerd. Het is een mooie verdeling geworden van één vakschool, één AOC en drie ROC’s:
 
  • ROC Albeda College (Rotterdam)
  • ASA (Amarantis Onderwijsgroep) (Amersfoort)
  • ROC Nijmegen (Nijmegen)
  • Sint Lucas/Eindhovense School (Eindhoven)

Van start
Na de zomer zijn de pilots gestart. In één of twee startgesprekken zijn de verwachtingen van zowel de instelling als de adviseurs van het NCP EQAVET op een rij gezet om de eerste teamsessie met een goede focus te kunnen starten. De opleidingen kiezen één team (dat zijn vaak meerdere opleidingen) uit waarmee aan de slag wordt gegaan. Daarnaast vragen we ze één (of meer) concreet thema te kiezen waaraan de docenten kunnen werken. Een voorbeeld hiervan is studieloopbaanbegeleiding. Er zijn in totaal vijf teamsessies waarbij we vanuit het gekozen thema werken aan het kwaliteitsbewustzijn. 
 
AppreciativeInquiry methode
Inmiddels hebben in september ROC Albeda College en ASA al de eerste teamsessie achter de rug. Tijdens de teamsessies maken we gebruik van de AppreciativeInquiry methode, via vier stappen willen we het kwaliteitsbewustzijn vergroten. Vanuit de discovery, naar de dream, naar design en uiteindelijk delivery. De methode kenmerkt zich door de positieve insteek die op bestaande successen aanhaakt. De docenten van ROC Albeda College en ASA reageerden zeer positief op deze methode omdat ze naar het goede kijken en van daaruit verder bouwen.

Scan
Tijdens de eerste sessie wordt ook een ‘scan’ ingevuld door elke docent. Deze scan zien we als een nul-meting die we inzetten om de huidige cultuur van het team te bepalen en van daaruit het programma voor de vervolgsessies te kunnen vormgeven. De scan nemen we aan het eind van de pilot nogmaals af om te kijken of er zich veranderingen in de cultuur hebben voorgedaan.
Naast de sessies met het team, komt ook het management onder begeleiding vijf keer bij elkaar. Want als je iets in het team wilt veranderen, dan ga je ook met het management aan de slag, is ons uitgangspunt. Voor de managers is er ook een scan ontwikkeld, die input geeft voor de sessies met het management.
 
Teamsessies
In november/december vinden bij de andere drie instellingen de eerste teamsessies plaats. Dan is de kop eraf en is het aan de instellingen om samen met de adviseurs elke keer weer een goed programma samen te stellen om aan de doelstellingen te werken. Je zou kunnen zeggen dat het echt een coproductie is waarbij management, docenten en wij als NCP EQAVET elk input leveren voor het programma.
  
Tool
De online tool voor het werken aan kwaliteitszorg in opleidingsteams in het mbo is inmiddels gerealiseerd: www.nlqavet.nl
 
 
 
Kennisdelingssessies
Om de pilots ook van elkaar te laten leren, zijn er drie kennisdelingssessies georganiseerd in het schooljaar van 2010. Van elke pilot namen verschillende afgevaardigden hieraan deel. In januari/februari 2012 hebben de vier pilots elkaar  ontmoet tijdens een Leren van elkaar sessie waar ookhet ontwikkelen van een gedeeld referentiekader op het programma stond. De projecten was gevraagd om op een A4tje hun projectdoelstellingen aan te geven, de te nemen stappen en wat zij wilden bereiken. De reacties zijn hieronder te downloaden.
 


Events Calender
augustus 2019
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>